Geen widgets gevonden in de zijbalk
Duurzaam asfalteren: met deze groene teeralternatieven

Asfalteren is een belangrijk onderdeel van de infrastructuur. Wegen, parkeerplaatsen en trottoirs worden vaak geasfalteerd vanwege de duurzaamheid en functionaliteit. Traditioneel asfalt bevat echter teer, een product van aardolie dat niet erg duurzaam is. Gelukkig komen er steeds meer groene alternatieven op de markt.

In dit artikel bekijken we een aantal duurzamere opties voor asfalteren. We gaan in op de voordelen van deze alternatieven en hoe ze de infrastructuur groener maken.

Lees verder voor meer informatie over duurzaam asfalteren met groene teeralternatieven!

Asfalt op basis van biomassa

Een veelbelovend alternatief voor traditioneel asfalt is asfalt op basis van biomassa. Dit asfalt maakt gebruik van plantaardige restproducten in plaats van fossiele teer.

Houtafval, stro en andere landbouwresiduen kunnen via pyrolyse omgezet worden in teerachtige olie. Deze plantaardige teer kan op dezelfde manier gebruikt worden als aardolieteer in asfaltproductie.

Asfalt op basis van biomassa is net zo sterk en duurzaam als traditioneel asfalt, maar veel beter voor het milieu. Het reduceert de uitstoot van broeikasgassen en maakt gebruik van afval in plaats van eindige fossiele brandstoffen.

Asfalt met gerecycled plastic

Oud asfalt en plastic afval kunnen samen ingezet worden om nieuw, duurzaam asfalt te produceren. Het plastic wordt vermalen tot kleine deeltjes en toegevoegd aan het nieuwe asfaltmengsel.

De plasticdeeltjes vervangen een deel van de bitumen (teer). Ze zorgen voor extra stevigheid en helpen het asfalt beter bestand te maken tegen scheuren en vervorming.

Op deze manier wordt zowel oud asfalt als plastic afval nuttig hergebruikt. Dit scheelt op kosten en reduceert de hoeveelheid afval die op de vuilstort terecht komt.

Asfalt met rubberkorrels

Ook rubber van oude autobanden kan verwerkt worden in asfalt. De rubber wordt in kleine stukjes gesneden en fungeert als vervanging van een deel van de teer en het steenslag.

Asfalt met rubberkorrels dempt geluid beter en heeft meer veerkracht. Hierdoor ontstaan minder scheuren en gaat het langer mee. Bovendien wordt afvalrubber op deze manier nuttig hergebruikt.

Overheden stimuleren vaak het gebruik van rubberasfalt vanwege de milieuvoordelen. Het draagt bij aan de circulaire economie door materialen te hergebruiken in plaats van te verspillen.

Asfalt met cellulosevezels

Cellulosevezels afkomstig van papierproductie kunnen ook dienen als versteviging van asfalt. De vezels worden gemengd met bitumen en zorgen voor meer flexibiliteit en sterkte.

Asfalt met cellulosevezels heeft een langere levensduur en kan beter tegen temperatuurverschillen. Bovendien wordt een restproduct uit de papierindustrie op deze manier nuttig toegepast.

Fotokatalytisch asfalt

Een hightech variant is fotokatalytisch asfalt. Dit bevat een fotokatalysator op basis van titaniumdioxide. Wanneer het asfalt wordt blootgesteld aan uv-licht, zet de katalysator vervuilende stoffen in de lucht om in onschadelijke stoffen.

Zo draagt fotokatalytisch asfalt bij aan schonere lucht in steden. Het breekt stikstofoxiden en andere vervuilende gassen af die vrijkomen uit uitlaatgassen van auto’s. Dit bevordert de luchtkwaliteit in stedelijke omgevingen.

Alternatief Voordelen Nadelen
Asfalt op basis van biomassa Duurzamer, reduceert CO2-uitstoot, gebruikt restproducten Duurder in productie
Asfalt met gerecycled plastic Hergebruikt plastic afval, extra stevigheid Iets duurder
Asfalt met rubberkorrels Hergebruikt rubber, dempt geluid, veerkrachtig Extra kosten
Asfalt met cellulosevezels Langere levensduur, flexibeler Hogere productieprijs
Fotokatalytisch asfalt Breekt vervuilende gassen af, schoner Duurdere productie

Veelgestelde vragen

Hoe duurzaam zijn deze alternatieven?

De genoemde alternatieven zijn allemaal duurzamer dan traditioneel asfalt met fossiele teer. Ze maken gebruik van hernieuwbare grondstoffen, gerecyclede materialen of dragen op een andere manier bij aan milieuwinst.

Zijn deze asfaltsoorten net zo sterk?

Asfalt op basis van biomassa, plastic, rubber en cellulosevezels is net zo sterk en duurzaam als regulier asfalt. De alternatieve materialen zorgen zelfs vaak voor extra versteviging en een langere levensduur.

Wat zijn de nadelen?

De alternatieven zijn over het algemeen iets duurder in productie dan traditioneel asfalt. Maar door schaalvergroting en meer ervaring zullen de kosten naar verwachting dalen. De milieuwinst weegt ruimschoots op tegen de iets hogere kosten.

Wanneer worden deze gebruikt?

Duurzame asfaltvarianten worden al op veel plekken toegepast, maar nog niet overal standaard. De verwachting is dat het aandeel de komende jaren flink zal groeien door strengere duurzaamheidseisen.

Hoe kan ik duurzaam asfalt herkennen?

Je kunt duurzaam asfalt niet zomaar herkennen, omdat het er vrijwel hetzelfde uitziet als regulier asfalt. Als consument kun je bij gemeenten informeren naar het asfaltbeleid om te zien of er duurzame varianten worden toegepast.

Conclusie

Er komen steeds meer innovatieve, duurzame alternatieven voor traditioneel asfalt beschikbaar. Asfalt op basis van biomassa, gerecycled plastic of rubber biedt dezelfde functionaliteit, maar dan met veel minder impact op het milieu.

Door de inzet van deze groene teeralternatieven wordt de infrastructuur stap voor stap verduurzaamd. Dit is een belangrijke ontwikkeling om onze leefomgeving ook voor de lange termijn leefbaar te houden.

Door